Хөрөнгө оруулалтаа мэргэжилтнүүдэд даатга

Хөрөнгө Оруулалтын Сан нь харилцагчдаас мөнгөн хөрөнгө төвлөрүүлж, мэргэжлийн баг судалгаа, шинжилгээ хийсний үндсэн дээр төвлөрүүлсэн хөрөнгөөрөө санхүүгийн хэрэгсэлд  үр ашигтайгаар хөрөнгө оруулах байдлаар сангийн нэгж эрх эзэмшигчдэд өгөөж хүртэх боломжийг олгодог.
Арилжих
Үйлчилгээ

Бидний санал болгож буй үйлчилгээ

Та мэргэжлийн баг хамт олонд хөрөнгөө даатгаснаар судалгаа шинжилгээ хийх цагийг хэмнээд зогсохгүй эрсдлийг хамгийн бага, өгөөжийг хамгийн өндөр түвшинд байлгах хөрөнгө оруулалт хийх болно. Та заавал судлах, суралцах шаардлагагүй.

Нээлттэй сан

Мэргэжлийн хөрөнгө оруулагчдын удирдлага

Хамтын Хөрөнгө Оруулалтын Санг (ХОС) хөрөнгө оруулалтын менежментийн компани удирддаг. Өөрөөр хэлбэл, таны хөрөнгийг мэргэжлийн хөрөнгө оруулалтын менежер удирдана гэсэн үг юм.

Тараан байршсан багц

Сан нь олон тооны хөрөнгө оруулагчдаас мөнгөн хөрөнгө төвлөрүүлдэг тул хөрөнгө оруулалтын багц нь олон төрлийн санхүүгийн хэрэгслээс бүрдэнэ. Хөрөнгө оруулагч та сангийн нэгж эрх эзэмшигч тул олон тооны санхүүгийн хэрэгслээс бүрдсэн багцаас өгөөж хүртэх боломжтой.

Сангийн нэгж эрх

Сангийн нэгж эрх гэдэг нь сангийн хөрөнгөөс өмчлөх хувь хэмжээг гэрчилсэн, менежментийн компаниас гэрээнд тусгасан үүргээ биелүүлэхийг шаардах эрхийг олгодог, саналын эрхтэй, татан буулгах үед ногдох хөрөнгөө авах эрхийг гэрчилдэг,  нэрийн үнэт цаас юм.

Хаалттай сан

Үндэсний Хувьчлалын Сан

Үндэсний Хувьчлалын Сан хамтын хаалттай ХОС нь урт хугацаанд улс орны эдийн засагт томоохон байр суурь эзэлдэг төрийн өмчит компанийн хувьчлалд оролцох, дунд хугацаанд Монгол улс төдийгүй дэлхий даяар арилжаалагддаг үнэт цаасанд хөрөнгө оруулалт хийж бодит өгөөжийг хөрөнгө оруулагч нарт бий болгох зорилготой Монгол улсын хамгийн анхны хамтын хаалттай сан юм.

Хөрөнгө оруулалтын тухайд

Үндэсний Хувьчлалын Сан анх олон нийтээс 5 тэрбум төгрөгийг амжилттай татан төвлөрүүлж, хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагаагаа эхэлсэн ба 2021 онд энэ тоо 9.3 тэрбум төгрөгт хүрч төлөвлөгөөгөө 56 хувь давуулан биелүүлсэн амжилттай.

Хөрөнгө оруулалтын багцын хувьд дотоодын хувьцаанд дийлэнх хөрөнгө оруулалтыг гадаад хувьцаа болон хадгаламж, үнэт цаас, бэлэн мөнгө хэлбэрээр бүрдүүлж байна.

Давуу талууд

Яагаад Хөрөнгө Оруулалтын Сангийн эрхийг авах хэрэгтэй вэ?

Цаг бол алт
Сан нь нарийн судалгаан дээр үндэслэн оновчтой хөрөнгө оруулалтын аргыг ашиглан хөрөнгө оруулалтыг тань удирдах тул таны цагийг хэмнэнэ.
Нэгээр олныг
Та сангийн нэгж эрхээр дамжуулан гадаад, дотоодын биржид бүртгэлтэй компанийн хувьцаа, бондыг шууд бусаар эзэмшинэ.
Ил тод байдал
Сангийн хөрөнгө оруулалтууд болон нэгж эрхийн үнэлгээний мэдээллийг өдөр бүр харж, хөрөнгө оруулалтаа хянах боломжтой.
Үйлчилгээ

Сангийн нэгж эрхийг хэрхэн авах вэ?

01
Ард Аппын бүртгэлээр нэвтрэн орно
Хөрөнгө оруулалт цэсэд хандана.
02
Сан хэсгийг сонгоно
Үнэт цаас -> Сан хэсэг рүү орж ХОҮ-г сонгоно.
03
Сангийн нэгж эрх авах
"авах" товчийг дарж захиалгаа өгнө.
04
Захиалга өгөх
Мөнгөн дүнгээ оруулаад "үргэлжлүүлэх" товчийг дарна.
Хүсвэл та хөрөнгө оруулалтын хугацаагаа сонгох боломжтой.
05
Захиалга харах
Таны захиалга амжилттай хийгдсэнээр дараагийн ажлын өдөр биелэгдэж, "сан" хэсэгт хандан мэдээлийг харах боломжтой болно.
Сайн байна уу? Танд юугаар туслах вэ?
Хаалттай хүрээнд санал болгож буй бондын мэдээлэл байна уу?
Та мэдээллээ үлдээнэ үү. Бид тантай тун удахгүй холбогдох болно.

Танд асуулт байна уу?

Биржийн болон биржийн бус зах зээлийн талаар асуулт байна уу? Ард Секюритиз ҮЦК ХХК-ийн мэргэжлийн баг хамт олон танд туслахад бэлэн байна.
Фейсбүүк зөвлөхтэй холбогдох
Лавлахтай холбогдох 77003322